myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานประกอบอาหาร http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66163.html ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี&nbsp; จำนวน 1 อัตรา<br /> และพนักงานประกอบอาหาร&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;จำนวน 1 อัตรา<br /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">part : 1&nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%88%E0%B8%9E%20(2).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%88%E0%B8%9E%20(2).pdf</a></span><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">part : 2&nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%88%E0%B8%9E%20(3)(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%88%E0%B8%9E%20(3)(1).pdf</a></span></span><br /> &nbsp; Tue, 17 Apr 2018 10:38:00 +0700 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66162.html ประกาศจังหวัดสุโขทัย<br /> เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf</a> Mon, 09 Apr 2018 14:26:00 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66137.html part : 1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_01(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_01(1).pdf</a><br /> part&nbsp;: 2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_02(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_02(1).pdf</a><br /> part&nbsp;: 3<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_03(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_03(1).pdf</a><br /> part&nbsp;: 4<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_04(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_04(1).pdf</a><br /> part&nbsp;: 5<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_05.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_05.pdf</a><br /> part&nbsp;: 6<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_06.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_06.pdf</a><br /> part&nbsp;: 7<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_07.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_07.pdf</a><br /> part&nbsp;: 8<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_08.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_08.pdf</a><br /> part&nbsp;: 9<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_09.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_09.pdf</a><br /> part&nbsp;: 10<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_10.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_10.pdf</a><br /> part&nbsp;: 11<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_11.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_11.pdf</a> Fri, 30 Mar 2018 11:25:00 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66105.html ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%9919032561.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%9919032561.pdf</a> Mon, 19 Mar 2018 13:31:00 +0700 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66095.html ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)<br /> ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A815032561.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A815032561.pdf</a> Thu, 15 Mar 2018 15:22:00 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66085.html รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)<br /> ๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้<br /> ๒. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD(1).pdf</a> Mon, 12 Mar 2018 14:03:00 +0700 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศรีษะฯ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66063.html ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศรีษะ ระบบดิจิตอล แบบ 2 เซ็นเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A9%E0%B8%B0.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A9%E0%B8%B0.pdf</a> Mon, 05 Mar 2018 13:46:00 +0700 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66062.html ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยวิธีอิเลฺ็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลสวรรคโลก<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf</a> Mon, 05 Mar 2018 13:44:00 +0700 ตารางแสดงวงเงิน และราคากลาง http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66061.html ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง&nbsp;<br /> ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A07_3.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A07_3.pdf</a> Mon, 05 Mar 2018 13:43:00 +0700 ตารางแสดงวงเงิน และราคากลาง http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66060.html ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)<br /> เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกะโหลกศีรษะ ระบบดิจิตอล แบบ 2 เซ็นเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A07_1.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A07_1.pdf</a> Mon, 05 Mar 2018 13:40:00 +0700 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66058.html ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)<br /> ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง<br /> 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้&nbsp; &nbsp; จำนวน 3 อัตรา&nbsp; อัตราค่าจ้าง 6,905 บาท<br /> 2. พนักงานประจำตึก&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; จำนวน 1 อัตรา&nbsp; อัตราค่าจ้าง 6,905 บาท<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf</a> Mon, 05 Mar 2018 09:03:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66047.html ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานบริการ<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf</a> Tue, 27 Feb 2018 13:25:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66038.html รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%AA.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%AA.pdf</a> Wed, 21 Feb 2018 15:24:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66036.html รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf</a> Wed, 21 Feb 2018 09:20:00 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66035.html รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561<br /> ตอนที่ 1&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%A1%E0%B8%8461_1.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%A1%E0%B8%8461_1.pdf</a><br /> ตอนที่ 2&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%A1%E0%B8%8461_2.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%A1%E0%B8%8461_2.pdf</a> Wed, 21 Feb 2018 08:45:00 +0700 ตารางแสดงวงเงิน และราคากลาง http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66003.html <br /> ตารางแสดงวงเงิน และราคากลาง<img alt="" src="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/images/16628834681662883468(1).jpg" style="width: 550px; height: 1557px;" /><br /> <img alt="" src="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/images/1.JPG" style="opacity: 0.9; width: 550px; height: 778px;" /><img alt="" src="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/images/2.JPG" style="width: 550px; height: 770px;" /><img alt="" src="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/images/3.JPG" style="width: 550px; height: 771px;" /><br /> เอกสาร1<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/rb1(2).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/rb1(2).pdf</a><br /> <br /> เอกสาร2<br /> &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87(3).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87(3).pdf</a><br /> &nbsp; Thu, 01 Feb 2018 10:25:00 +0700 รายงานขอซื้อขอจ้าง http://sawankhalokhospital.com/article/topic-65880.html <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf</a> Mon, 15 Jan 2018 14:40:00 +0700 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวรรคโลก http://sawankhalokhospital.com/article/topic-65879.html <div style="text-align: center;">ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป&nbsp;<br /> <br /> เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป<br /> <br /> <span style="text-align: center;">ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวรรคโลก</span></div> <div>&nbsp;</div> <div>รายละเอียดเพิ่มเติม<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/20180112103138_564932201.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/20180112103138_564932201.pdf</a></div> Mon, 15 Jan 2018 13:48:00 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-65811.html <p style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: center;"><font color="#808095" face="Times New Roman">รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑</font></p> <p style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รายละเอียดเพิ่มเติม<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/rb1.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/rb1.pdf<br /> <br /> <img alt="" src="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/images/rb1.jpg" style="width: 550px; height: 781px;" /></a><br /> &nbsp;</p> Sun, 31 Dec 2017 10:40:00 +0700 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-65810.html <p style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: center;"><font color="#808095" face="Times New Roman">รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</font></p> <p style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รายละเอียดเพิ่มเติม<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/ra1.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/ra1.pdf<br /> <br /> <img alt="" src="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/images/ra1.jpg" style="width: 550px; height: 777px;" /></a><br /> &nbsp;</p> Sun, 31 Dec 2017 10:38:00 +0700