Facebook
 

รายงานคุณภาพ (เข้าชม 1471 ครั้ง)

บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2558
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย

R2R to Transformation สร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
►   นวัตกรรมปี 56
     นวัตกรรมโรงพยาบาล_56
          ♦ CQI รพ._56 
          ♦ R2R รพ._56
          ♦ นวัตกรรม รพ._56
          ♦ เรื่องเล่ารพ_56

     นวัตกรรมรพ.สต_56
 
 
  นวัตกรรมปี 57
          ♦ CQI รพ._57 
 

 

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร 
ปฎิทินกิจกรรม
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสารจากเวปไซด์