Facebook




 

หน่วยงาน / บุคลากร (เข้าชม 8343 ครั้ง)

คลิ๊กตรงชื่อเพื่อไปยังห้องที่เลือกค่ะ enlightened
 
  • งานบริการและธุรการ
  • งานกลุ่มการพยาบาล
  • งานทันตสาธารณสุข
  • งานเภสัชกรรม
  • งานชันสูตรและรังสี
  • งานกายภาพ
  • งานเวชปฏิบัติ
  • งานประกัน
  • งานพัฒนาคุณภาพ
  • งานศูนย์ประสานเครือข่ายบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร



 
ปฎิทินกิจกรรม
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสารจากเวปไซด์