Facebook
 

ตาราง ปปช.07 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เมื่อ 3/09/2018 15:30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)จำนวน 1 เครื่อง
https://drive.google.com/file/d/1ZCvmOlX8mCIzY5QnQoU8q1uBdl2Nva1x/view?usp=sharing
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ รายการ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซค์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
https://drive.google.com/file/d/1VieCDD1vMyrHKO_sv1cvMZmmF3fnAFtK/view?usp=sharing
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร 
ปฎิทินกิจกรรม
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสารจากเวปไซด์