Facebook
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพยักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เมื่อ 16/10/2017 15:22
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพยักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
          ด้วยสำนักงานสาธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/20171012132344_1313157390.pdf

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร 
ปฎิทินกิจกรรม
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสารจากเวปไซด์