Facebook
 

บทความ

บทความ

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  ๑ รายการ คือ เครื่องควบคุม...
 
 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องช่วยหายใจชนิ...
 
 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

          ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๓ กุมภา...
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคค...
 
 

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ .......... ด้วย จังหวัดสุโขทัย มีความประส...
 
 

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด ๒ หัวตรวจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ตามราย...
 
1234567
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร 
ปฎิทินกิจกรรม
April 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสารจากเวปไซด์