Facebook
 

บทความ

บทความ

 

ตาราง ปปช.07 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้...
 
 

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อน...
 
 

ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แนวทาง และคู่มือดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ

ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แนวทาง และคู่มือดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ https://drive.google.com/file/d/1j7-K...
 
 

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง https://dri...
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 https://drive.google.com/file/d/1HSyu9LujMx67Rcv6wOA...
 
 

ขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2561 https://dr...
 
 

ขออนุญาตประกาศแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ขออนุญาตประกาศแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2560 h...
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินค่าบริหารจัดการฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินค่าบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (มกราคม 2561 - พฤษภาคม 2561 แ...
 
 

แนวทางการปฏฺิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการปฏฺิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง https://drive.google.com/file/d/1KPrBh-V-QWVBgWV9emlcyPwWp...
 
 

ขออนุญาตประกาศเผยแพร่การอนุมัติแผนการใช้เงินค่าบริหารจัดการฯ

ขออนุญาตประกาศเผยแพร่การอนุมัติแผนการใช้เงินค่าบริหารจัดการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ปีงบปร...
 
12345678
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร 
ปฎิทินกิจกรรม
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสารจากเวปไซด์